Prejsť na obsah

Návštevný poriadok

1.
Vstup do areálu je povolený len v rámci otváracích hodín.
Biofarma Príroda sa nachádza na pôde bývalej Botanickej záhrady Univerzity Komenského a súčasného hospodárskeho strediska so živými zvieratami, mimo otváracích hodín sú pustené všetky hospodárske aj strážne zvieratá, pohyb po Biofarme mimo otváracích hodín je ZAKÁZANÝ.

 

2.
Návštevníci sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania areálu odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, olamovať a zbierať rastliny a stromy, rušiť, prikrmovať zvieratá a ostatné živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich prístrešky a obydlia. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny a ich označenia. V areáli sa nesmie kričať, robiť zbytočný hluk, púšťať hlasnú reprodukovanú hudbu, naháňať a naťahovať naše voľne sa pohybujúce zvieratá.

 

3.
Je povolený vstup do areálu so psom, pes musí byť počas celého pobytu na vôdzke. Pohyb so psom na vôdzke je povolený v časti v okolí reštaurácie a drevených ohrád. Časť pasienkov je označená tabuľou zákazu vstupu so psom, na túto časť pasienkov a lúk nevstupujte so psom za žiadnych okolností.

 

4.
Vstup do areálu Biofarmy môže byť odopretý , alebo opustenie areálu môže byť nariadené osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť obyvateľov farmy, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania.

 

5.
Je zakázané vstupovať do uzavretých ohrád so zvieratami.

 

6.
V areáli Biofarmy sa vzadu na pasienkoch pasú veľké hospodárske zvieratá za elektrickými oplôtkami. Elektrické oplôtky sú samé o sebe nebezpečné a vstup za elektrickú oplôtku je životu nebezpečný z dôvodu splašenia kravy alebo býka. Upozorňujeme návštevníkov, aby sa nedotýkali a nevstupovali do oplôtok a aby dávalipozor na svoje voľne pohybujúce sa deti na Biofarme.