Prejsť na obsah

Kontakt

Otváracie hodiny:
Apríl - August 10:00 – 20:00
September - Marec 11:00 – 20:00

 

Adresa
Biofarma Príroda
Lokalita Dúbravy – Botanická záhrada Univerzity Komenského
Stupava

 

GPS
48.3056667N 17.0433056E

 

Podnety/Sťažnosti
martinahlinova@slovakpub.sk
+421 907 717 031

Telefón
+421918280546

 

E-mail
biofarma@slovakpub.sk

 

Facebook
facebook.com/biofarmapriroda

 

 

Nasledovné údaje sú v súlade s výpisom z Obchodného registra a môžu byť použité na účely
vystavenia zmluvy, faktúr resp. ako poštová adresa spoločnosti.

Prevádzkovateľ:
Orava - stav spol. s r.o.
Obchodná 62
811 06 Bratislava

IČO/DIČ/IČ DPH:
IČO: 35785357

DIČ: 2020277864
IČ DPH: SK2020277864

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo:
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2625845934/1100
Zodpovedný vedúci: Ing.Hlinová Martina
Kontaktné managarské číslo na vedenie: 0907717031