Prenájom ohniska

Je prísny zákaz užívať ohnisko bez rezervácie a zakladať oheň v areáli Biofarmy bez oznámenia v Kolibe.

Ohnisko je možné rezervovať:
1. na telefónnom čísle 0918 280 546 - Biofarma Príroda.
2. osobne priamo v Kolibe na Biofarme (ideálne aspoň 2 dni vopred)
3. na mailovej adrese biofarma@slovakpub.sk (je nutné mať potvrdenie rezervácie pri príchode na Biofarmu)

Pri vstupe do areálu je nutné zahlásiť príchod v Kolibe, prevziať opekacie prúty, uhlie a odpadové sáčky. Pri odchode od ohniska je odchod nutné nahlásiť v Kolibe. Toto opatrenie je dôležité y dôvodu beypečnosti a kontroly uhasenia ohňa.
Prosíme, dodržujte toto opatrenie. Ďakujeme!


Ohnisko č.1

Nachádza sa vľavo nad ohradou s ovcami na čistinke s výhľadom na farmu.


Ohnisko č.2

Nachádza sa pravo nad ohradou s ovcami na čistinke s výhľadom na farmu.


Ohnisko č.3

Nachádza sa priamo pri detskom ihrisku, ideálne na detské oslavy.